Nieuws


Noord Nederlands Jagerskoor "Prins-Hendrik" heeft een andere repetitie locatie, n.l. Kerkcentrum "Pro Regge" te Donkerbroek.

Dit betekent niet dat de leden van het Noord-Nederlands Jagerskoor "Prins-Hendrik" met het jachtgeweer op de schouder naar een ander stuk bos of heide gaan. Trouwens, vrijwel alle zangers hebben nog nooit echt gejaagd.... Maar dat neemt niet weg, dat ze elke week met veel plezier liederen over de jacht, de natuur en liederen uit de romantische periode zingen!

Daarom zoeken wij zangers met name Baritons (1e bas) en diepe bassen (2e bas).
Houd u van zingen, of heeft u kennissen die van zingen houden? En wilt u uw zangkwaliteiten ook eens laten horen in ons -capella koor, kom dan eens vrijblijvend bij ons langs op repetitie. Het koor staat onderleiding van Dhr. Feike van Tuinen uit IJlst.

Onze repetitie locatie is Kerkcentrum "Pro-Regge" aan de Herenweg 72 te Donkerbroek.
Wij repeteren op de donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Uiteraard staat er voor u in de pauze koffie klaar.
U kunt zich ook wenden tot de secretaris, de heer Jan Ruiter, tel 0516-514197 - of de voorzitter dhr Klaas de Boer tel 06-12115200 of mail naar:  jagerskoor.prinshendrik@gmail.com.