Wie zijn wij

 

Wij zijn een mannenkoor en zingen uitsluitend  2, 3 en 4-stemmig a-capella.

Onze naam is het: Noord Nederlands Jagers Koor  ”Prins-Hendrik”

Het koor is opgericht in 1991. Genoemd naar Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, vanwege zijn verdiensten als natuurbeschermer en als deskundige in de bosbouw.
Het repertoire bestaat dan ook uit romantische Nederlands- en Duitstalige volksliederen over de natuur en de jacht soms met een ondeugend tintje. Van enkele liederen wordt soms een solo gezongen door een koorlid.

Met onze optredens wil het koor op artistieke wijze zingen over de verbondenheid met de natuur, waarbij de jager, boer en visser een bijzondere plaats innemen. Tevens zingen wij ook de bij de kerstdagen behorende liederen en liederen die passen bij de St. Hubertus vieringen. Werken van o.a. Fr. Schubert, Friedrich Silcher, L van Beethoven, F. Mendelssohn-Bartoldy enz.

De koorleden komen uit de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De repetities worden gehouden in het kerkcentrum "Pro-Regge" aan de Herenweg nr. 72 te Donkerbroek, op donderdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur. Het geheel staat onder leiding van dhr. Feike van Tuinen uit IJlst.

Wij treden op in Verzorgingshuizen, Ouderenverenigingen, St. Hubertus vieren en bij alle andere feestelijke gebeurtenissen. Zeker ook in de groene sector waar onder andere Wild Beheers Eenheden enz.

Het koor heeft een paar Cd’s in haar bezit, deze Cd's zijn verkrijgbaar voor  € 7,50 per stuk bij het secretariaat.